No 138 (2013)

Wyzwania prawne dla bibliotek

Redakcja numeru: Barbara Szczepańska, Bożena Bednarek-Michalska
Korekta: Iwona Sójkowska, Izabella Milewska-Warta, Sylwia Wołek-Biernat
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk, Maciej Dynkowski

Redaktor naczelna Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Barbara Szczepańska
PDF
1

Artykuły

Edyta Konopczyńska
PDF
1-7
Magdalena Gomułka
PDF
1-10
Piotr Karwasiński
PDF
1-12

Badania, teorie, opinie

Barbara Szczepańska
PDF
1-10
Aurelia Krzemińska
PDF
1-14

Recenzje

Recenzja dla tych, którym prawo autorskie niestraszne
Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1-3

Komunikaty

Oficjalne stanowisko Stowarzyszenia EBIB w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym (COM (2012) 789)
Aleksander Radwański, Barbara Szczepańska
PDF
1-4