No 155 (2015)

Elektroniczna przestrzeń kultury i bibliotek

Redaktor numeru: Bożena Bednarek-Michalska
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Milena Śliwińska, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1

Artykuły

Jhessica Reia
PDF
1-19
Anna Gogiel-Kuźmicka
PDF
1-6
Greta Gorgoń, Lech Dulian
PDF
1-7
Alicja Sułkowska-Kądziołka
PDF
1-11
Anna Chadaj
PDF
1-11

Badania, teorie, opinie

Grazyna Piotrowicz
PDF
1-11
Grzegorz Osiński, Veslava Osińska
PDF
1-9

Sprawozdania

Ewa Witkowska
PDF
1-10

Polemiki

Academica naprawdę
Katarzyna Ślaska
PDF
1-4
Aleksander Radwański
PDF
1-2
ACADEMICA – głos w dyskusji
Iwona Sójkowska
PDF
1-4