No 156 (2015)

Programy i granty dla bibliotek – nowa perspektywa

Redaktorki numeru: Iwona Sójkowska, Aleksandra Marciniak
Korekta: Izabella Milewska-Warta, Beata Antczak-Sabala, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Programy i granty dla bibliotek, czyli pieniądze na realizację bibliotekarskich pomysłów — felieton wstępny
Iwona Sójkowska, Aleksandra Marciniak
PDF
1-3

Artykuły

Paulina Milewska
PDF
1-14
Urszula Cimoch
PDF
1-11
Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1-9
Paulina Milewska
PDF
1-11
Aleksandra Marciniak, Beata Wawrzyniak-Chrzanowska
PDF
1-8

Komunikaty

Kamila Rola
PDF
1-4
Elżbieta Maruszczak
PDF
1-4

Sprawozdania

Sprawozdanie z Seminarium: Dobre praktyki w realizacji projektów bibliotecznych w perspektywie finansowej 2007-2013 i prognozy na przyszłość
Małgorzata Ewa Furgał
PDF
1-3