No 157 (2015)

Działać jak Olga Rok

Redaktor numeru: Ewa Rozkosz
Korekta: Milena Śliwińska, Zuzanna Helis, Sylwia Wołek-Biernat
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton: działać jak Olga Rok
Ewa Aleksandra Rozkosz
PDF
1

Artykuły

Ania Rok
PDF
1-6
Magdalena Miller
PDF
1-9
Justyna Daniel
PDF
1-6
Barbara Bielska
PDF
1-3

Sprawozdania

Ewa Agnieszka Urbanowska
PDF
1-10
Sabina Bienia, Joanna Radzicka
PDF
1-7