No 157a (2015)

Rozmowy o bibliotekach

Numer specjalny

Redaktor numeru: Iwona Sójkowska
Korekta: Iwona Sójkowska, Beata Antczak-Sabala
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Rozmowy o bibliotekach - felieton
Iwona Sójkowska
PDF
1-3

Artykuły

Jolanta Stępniak
PDF
1-11
Paulina Milewska
PDF
1-11
Aleksander Radwański
PDF
1-7
Agnieszka Wolańska
PDF
1-10
Henryk Hollender
PDF
1-12
Anna Zielińska
PDF
1-16
Dorota Matysiak
PDF
1-17
Katarzyna Maćkiewicz
PDF
1-8