No 158 (2015)

Polscy bibliotekarze w zagranicznych mediach

Redaktor numeru: Anna Filipowicz
Korekta: Iwona Sójkowska, Izabella Milewska-Warta, Sylwia Wołek-Biernat
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Polscy bibliotekarze w zagranicznych mediach — felieton
Anna Filipowicz
PDF
1-2

Artykuły

Bernardeta Iwańska-Cieślik
PDF
1-16
Katarzyna Janczulewicz
PDF
1-15
Aleksandra Zawalska-Hawel
PDF
1-5

Badania, teorie, opinie

Aleksandra Marciniak, Paulina Milewska, Magdalena Kokosińska
PDF
1-17
Anna Stolarczyk
PDF
1-8

Sprawozdania

2nd International Staff Training Week in Emden&Leer
Monika Maria Sączewska-Trawicka
PDF
1-6
Ewa Agnieszka Urbanowska, Agnieszka Adamiec
PDF
1-5
Dominik Woźniak
PDF
1-7