No 159 (2015)

Czytelnictwo inaczej

Redaktor numeru: Milena Śliwińska, Beata Antczak-Sabala
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Iwona Sójkowska, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Milena Śliwińska, Beata Antczak-Sabala
PDF
1-3

Artykuły

Marek Nahotko
PDF
1-15
Marcin Łukasz Lutomierski
PDF
1-7
Magdalena Ostrowska
PDF
1-9
Agnieszka Karp-Szymańska
PDF
1-7
Piotr Adam Rudera
PDF
1-7
Katarzyna Janczulewicz
PDF
1-9
Milena Małgorzata Śliwińska
PDF
1-9
Teun Lucassen, Jan Maarten Schraagen
PDF
1-14

Badania, teorie, opinie

Magdalena Wiśniewska
PDF
1-9
Joanna Nacfalska
PDF
1-6

Sprawozdania

Lidia Derfert-Wolf
PDF
1-4