No 160 (2015)

Po co bibliotekom normalizacja?

Redaktor numeru: Lidia Derfert-Wolf
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Sylwia Wołek-Biernat, Izabella Milewska-Warta
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton normalizacyjny
Lidia Derfert-Wolf
PDF
1-2

Artykuły

Wanda Klenczon
PDF
1-11
Anna Marsula
PDF
1-10
Aleksander Radwański
PDF
1-5
Magdalena Rowińska
PDF
1-9

Badania, teorie, opinie

Marcin Roszkowski
PDF
1-14
Paulina Milewska, Magdalena Kokosińska, Aleksandra Marciniak
PDF
1-18

Komunikaty

Anna Karczewska
PDF
1-4

Sprawozdania

Agnieszka Adamiec
PDF
1-6