No 161 (2015)

Zagraniczne bazy danych w polskich bibliotekach - co się opłaca?

Redaktor numeru: Marzena Marcinek, Bożena Grocholska
Korekta: Milena Śliwińska, Izabella Milewska-Warta, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton o tym, co się opłaca
Marzena Marcinek, Bożena Grocholska
PDF
1-2

Artykuły

Anna Maria Komperda, Barbara Urbańczyk
PDF
1-10
Helena Gałek, Urszula Cieraszewska
PDF
1-6
Paulina Studzińska-Jaksim
PDF
1-6
Lidia Derfert-Wolf, Dorota Buzdygan
PDF
1-9

Badania, teorie, opinie

Szymon Kiełpiński
PDF
1-9

Sprawozdania

Czytelnik, usługi, jakość - nowe rozwiązania w Bibliotece KU Leuven
Agnieszka Dwornik
PDF
1-9