No 162 (2015)

IT w bibliotece

Redaktor numeru: Joanna Broniarczyk, Aleksander Radwański
Korekta: Zuzanna Helis, Milena Śliwińska, Sylwia Wołek-Biernat
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton technologiczny
Joanna Barbara Broniarczyk
PDF
1-2

Artykuły

Maciej Jaros
PDF
1-9
Piotr Marcinkowski
PDF
1-6
Tomasz Parkoła
PDF
1-7
Joanna Dobromiła Zoń
PDF
1-8

Badania, teorie, opinie

Barbara Budyńska
PDF
1-15
Ewa Busse-Turczyńska
PDF
1-6

Komunikaty

Zmagania z prawem autorskim
Marzena Szafińska-Chadała
PDF
1-3
Bibliotekarze wobec prawa autorskiego
Elżbieta Tkacz
PDF
1-2