No 163 (2016)

Prywatność w bibliotece

Redaktorzy prowadzący: Bożena Bednarek-Michalska i Michał "rysiek" Woźniak
Korekta: Katarzyna Kozak, Zuzanna Helis, Sylwia Wołek-Biernat
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktorka naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1-2

Artykuły

Kamil Śliwowski
PDF
1-5
Sylwia Czub-Kiełczewska
PDF
1-5
Tomasz Ganicz
PDF
1-7
Michał Andrzej Woźniak
PDF
1-7

Badania, teorie, opinie

Jarosław Adam Góralczyk
PDF
1-26
Aleksandra Marciniak, Paulina Milewska, Magdalena Kokosińska
PDF
1-16

Komunikaty

Michał "czesiek" Czyżewski
PDF
1-3

Sprawozdania

Maria Pawłowska
PDF
1-14