No 164 (2016)

Czy w bibliotece można się nudzić?

Redaktorzy prowadzący: Joanna Broniarczyk, Dorota Lipińska
Korekta: Sylwia Wołek-Biernat, Izabella Milewska-Warta, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktorka naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton nienudnego numeru kwietniowego
Dorota Lipińska, Joanna Barbara Broniarczyk
PDF
1

Artykuły

Helena Gałek
PDF
1-5
Dorota Lipińska, Joanna Barbara Broniarczyk
PDF
1-5
Małgorzata Krawczyk
PDF
1-13
Marta Monika Stąporek
PDF
1-7

Badania, teorie, opinie

Edyta Kosik
PDF
1-6

Komunikaty

Bożena Wruszczak
PDF
1-4

Sprawozdania

Grażyna Anna Piotrowicz
PDF
1-7
Paulina Milewska, Aleksandra Marciniak
PDF
1-4