No 165 (2016)

System Informacji o Nauce POL-on

Redaktorzy prowadzący: Ewa A. Rozkosz, Aneta Drabek

Korekta: Zuzanna Helis, Milena Śliwińska, Sylwia Wołek-Biernat
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktorka naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton wstępny. System Informacji o Nauce
Ewa Aleksandra Rozkosz, Aneta Drabek
PDF
1-2

Artykuły

Jolanta Przyłuska
PDF
1-7
Ewa Aleksandra Rozkosz, Aneta Drabek
PDF
1-18
Anna Komperda
PDF
1-8
Maria Miller-Jankowska, Mirosława Lewandowska-Tranda
PDF
1-9
Bartłomiej Siek
PDF
1-8
Piotr Brzeziński, Katarzyna Szewczuk, Wioleta Kiliszek
PDF
1-21

Sprawozdania

Justyna Anna Sendecka, Anna Rutkowska
PDF
1-3