No 166 (2016)

Bibliotekarz wobec własnej instytucji - wolność, lojalność czy podporządkowanie

Redaktor numeru: Anna Filipowicz, Iwona Sójkowska

Korekta: Beata Antczak-Sabala, Izabella Milewska-Warta, Milena Śliwińska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Kilka słów wstępu...
Anna Filipowicz
PDF
1-2

Artykuły

Anna Filipowicz
PDF
1-7
Henryk Hollender
PDF
1-7
Iwona Sójkowska
PDF
1-7

Badania, teorie, opinie

Barbara Szczepańska
PDF
1-6

Wywiady

Marek Kozłowski, Ewa Aleksandra Rozkosz
PDF
1-3

Sprawozdania

Dominik Woźniak
PDF
1-11
Marzena Józefa Błach
PDF
1-8
Anna Polus, Magda Kremer-Sochacka
PDF
1-4