No 167 (2016)

Impresariat w bibliotece, czyli organizacja imprez i wydarzeń

Redaktor numeru: Iwona Sójkowska, Aleksandra Marciniak

Korekta: Katarzyna Kozak, Beata Antczak-Sabala, Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Impresariat w bibliotece, czyli organizacja imprez i wydarzeń - felieton
Iwona Sójkowska, Aleksandra Marciniak
PDF
1-2

Artykuły

Jagoda Małgorzata Nowak
PDF
1-10
Karina Olesiak
PDF
1-10
Jolanta Grzelczyk
PDF
1-8
Urszula Matoga, Anna Jakubiec
PDF
1-9
Aneta Kubisiak
PDF
1-5
Anna Sidorczuk, Anna Wykowska, Ewa Zwierzyńska
PDF
1-11

Komunikaty

Barbara Szczepańska
PDF
1-5

Sprawozdania

Agnieszka Sabela
PDF
1-5