No 168 (2016)

Biblioteki specjalistyczne - z jakimi problemami się spotykają, jak się zmieniły?

Redaktor numeru: Milena Śliwińska, Beata Antczak-Sabala

Korekta: Izabella Milewska-Warta, Sylwia Wołek-Biernat, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk 

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Słodko-gorzki obraz bibliotek specjalistycznych – felieton
Milena Śliwińska, Beata Antczak-Sabala
PDF
1

Artykuły

Czesława Joanna Zawrotniak
PDF
1-17
Irmina Utrata, Agnieszka Czarnecka
PDF
1-12
Anna Ewa Gońka
PDF
1-6
Bogumiła Twardosz
PDF
1-5
Anastazja Śniechowska-Karpińska, Renata Birska
PDF
1-9
Wojciech Giermaziak, Renata Marczak, Anna Pragacz
PDF
1-9
Bogumiła Konieczny-Rozenfeld
PDF
1-7

Badania, teorie, opinie

Dominik Mirosław Piotrowski
PDF
1-18
Jolanta Przyłuska
PDF
1-8

Komunikaty

Lidia Stępińska-Ustasiak, Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1-2