No 169 (2016)

Serwisy i kompetencje dziedzinowe w bibliotekach

Redaktor numeru: Lidia Derfert-Wolf, Marzena Marcinek

Korekta: Izabella Milewska-Warta, Milena Śliwińska, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk 

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton
Lidia Derfert-Wolf, Marzena Marcinek
PDF
1-2

Artykuły

Małgorzata Dąbrowicz
PDF
1-7
Jadwiga Siemiątkowska
PDF
1-8
Hanna Celoch, Dorota Tkaczyk
PDF
1-6
Dawid Kościewicz
PDF
1-10
Magdalena Paul
PDF
1-11

Sprawozdania

Dorota Padzik, Marzena Jeżowska
PDF
1-5
Joanna Radzicka
PDF
1-5
Lidia Derfert-Wolf
PDF
1-4