No 170 (2016)

Platformy usług bibliotecznych

Redaktor numeru: Bożena Bednarek-Michalska
Korekta: Zuzanna Helis, Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton
Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1

Artykuły

Jan Kozłowski
PDF
1-8
Dominik Mirosław Piotrowski, Barbara Kmiecikowska, Iwona Olińska
PDF
1-22
Ken Chad
PDF
1-10
Marshall Breeding
PDF
1-8
Urszula Małecka
PDF
1-9
Tomasz Parkoła, Karolina Bohdanowicz, Marcin Werla
PDF
1-23

Badania, teorie, opinie

Sławomir Sobczyk
PDF
1-17
Ewa Tomaszewska, Ewa Wawrzynkiewicz, Anna Gałecka
PDF
1-6
Anita Nowińska, Izabela Dobrowolska
PDF
1-14

Sprawozdania

Ewa Maria Valde-Nowak, Małgorzata Mrożek-Buksa
PDF
1-8