No 172 (2017)

Archiwizacja internetu

Redaktor numeru: Lidia Derfert-Wolf, Marcin Wilkowski
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Izabella Milewska-Warta, Milena Śliwińska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton "archiwalny" – ponownie po pięciu latach
Lidia Derfert-Wolf, Marcin Wilkowski
PDF
1-2

Artykuły

Lidia Derfert-Wolf
PDF
1-11
Ewa Dąbrowska
PDF
1-11
Bartłomiej Konopa
PDF
1-7
Marcin Wilkowski
PDF
1-5
Anna Kugler, Tobias Beinert, Astrid Schoger
PDF
1-8
Josh Cowls
PDF
1-15

Badania, teorie, opinie

Monika Laura Pichlak
PDF
1-8

Sprawozdania

Aleksandra Tokarska, Marcin Wilkowski
PDF
1-2
Mobilny pracownik – sprawozdanie z międzynarodowych warsztatów
Joanna Radzicka
PDF
1-4