No 173 (2017)

Biblioteki naukowe: oczekiwania naukowców a oferta bibliotek

Redaktor numeru: Marzena Marcinek
Korekta: Milena Śliwińska, Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Nie tylko dla bibliotek akademickich – felieton wakacyjny
Marzena Marcinek
PDF
1

Artykuły

Sabina Cisek
PDF
1-11
James G. Neal
PDF
1-5
Marta Monika Stąporek
PDF
1-13
Veslava Osinska
PDF
1-8

Badania, teorie, opinie

Małgorzata Dudziak-Kowalska, Barbara Maria Janczak
PDF
1-15
Łukasz Boeske
PDF
1-5
Anna Małgorzata Kamińska
PDF
1-13

Komunikaty

Czy oferta biblioteki akademickiej odpowiada oczekiwaniom naukowców? Zaproszenie do udziału w badaniach
Marzena Marcinek, Dorota Lipińska
PDF
1-8

Sprawozdania

Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1-9
Biblioteka na szlaku – sprawozdanie z niestandardowych działań promocyjnych w Bibliotece Politechniki Krakowskiej
Helena Krystyna Gałek, Joanna Radzicka
PDF
1-5