No 174 (2017)

Współpraca bibliotek

Redaktor numeru: Iwona Sójkowska, Beata Starosta
Korekta: Zuzanna Helis, Sylwia Wołek-Biernat, Izabella Milewska-Warta
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

O współpracy bibliotek słów kilka – felieton
Iwona Sójkowska, Beata Starosta
PDF
1-2

Artykuły

Sidsel Bech-Petersen
PDF
1-12
Beata Starosta
PDF
1-10
Krystyna Teresa Sanetra
PDF
1-11
Czesława Joanna Zawrotniak
PDF
1-16

Badania, teorie, opinie

Jaka przyszłość czeka prawo do prywatności?
Sylwia Czub-Kiełczewska
PDF
1-4
Anna Walska-Golowska
PDF
1-6

Komunikaty

Labib – dobry pomysł na współpracę
Małgorzata Dąbrowska
PDF
1-2

Sprawozdania

Dominik Woźniak
PDF
1-10
Biblioteka Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie – relacja z wizyty w ramach programu Erasmus+
Marta Monika Stąporek, Sabina Bienia
PDF
1-10

Listy do redakcji

Henryk Hollender
PDF
1-2