No 175 (2017)

Małe biblioteki - liderzy zmian

Redaktor numeru: Beata Antczak-Sabala, Joanna Broniarczyk
Korekta: Milena Śliwińska, Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton
Joanna Barbara Broniarczyk, Beata Antczak-Sabala
PDF
1-2

Artykuły

Matylda Graboś
PDF
1-6
Marzenna Ewa Wojnar
PDF
1-5
Grażyna Paździorny
PDF
1-6
Lidia Wasilewska
PDF
1-7
Beata Antczak-Sabala, Joanna Barbara Broniarczyk
PDF
1-6

Sprawozdania

Lilianna Nalewajska
PDF
1-2
Małgorzata Barbara Piekielska
PDF
1-9
Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie „Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki"
Lidia Derfert-Wolf
PDF
1-6
„Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny” Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Marzena Marcinek
PDF
1-6