No 176 (2017)

Ewaluacja nauki w Polsce

Redaktor numeru: Ewa Rozkosz
Korekta: Beata Antczak-Sabala, MIlena Śliwińska, Katarzyna Kozak
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton wstępny
Ewa Aleksandra Rozkosz, Aneta Drabek
PDF
1

Artykuły

Anna Maria Komperda, Barbara Mąka-Stolingwa
PDF
1-10
Renata Maria Birska
PDF
1-8
Małgorzata Szymańska, Monika Musiatowicz, Magdalena Kosalska
PDF
1-4

Badania, teorie, opinie

Anna Małgorzata Kamińska
PDF
1-9
Anna Małgorzata Kamińska
PDF
1-17

Sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji ISSI 2017 w Wuhan, Chiny
Veslava Osinska
PDF
1-3