No 177 (2017)

Surowe dane badawcze

Redaktor numeru: Bożena Bednarek-Michalska 
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton przedświąteczny
Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1

Artykuły

Carol Tenopir, Sanna Talja, Wolfram Horstmann, Elina Late, Dane Hughes, Danielle Pollock, Birgit Schmidt, Lynn Baird, Robert J. Sandusky, Suzie Allard
PDF
1-17
Anna Małgorzata Kamińska
PDF
1-13

Badania, teorie, opinie

Christian Ulrich Lauersen
PDF
1-6

Komunikaty

Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1-4
RepOD – Repozytorium Otwartych Danych na Uniwersytecie Warszawskim
Marta Hoffman-Sommer
PDF
1-3

Sprawozdania

Biblioteka naukowa – czy jeszcze naukowa? Konferencja Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Edyta Strzelczyk
PDF
1-5

Recenzje

Omówienie raportu o eksploracji danych badawczych
Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1-2