No 130 (2012)

Bibliometria w bibliotekach

Redakcja numeru: Marzena Marcinek
Korekta: Zuzanna Helis, Izabella Milewska-Warta, Sylwia Wołek-Biernat
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk, Maciej Dynkowski

Spis treści

Felieton

Felieton wstępny
Marzena Marcinek
PDF
1-2

Artykuły

Aneta Drabek
PDF
1-7
Iwona Socik, Anna Tonakiewicz - Kołosowska
PDF
1-5
Marta Sadowska-Hinc
PDF
1-9
Aneta Kowalska, Joanna Radzicka
PDF
1-7
Anna Sidorczuk
PDF
1-13
Aleksandra Zawadzka
PDF
1-8

Badania, teorie, opinie

Edyta Kołodziejczyk
PDF
1-7

Sprawozdania

Działania bibliotek na rzecz parametryzacji uczelni Seminarium grupy bibliotek POLBIT
Anna Tonakiewicz-Kołosowska
PDF
1-5
Konferencja „Niemieckie i polskie biblioteki cyfrowe na wspólnej drodze do EUROPEANY” Łódź, 10-12 października 2011. Sprawozdanie
Bernhard Kwoka
PDF
1-3