No 179 (2018)

Dane bibliograficzne – jakość, trendy

Redaktor numeru: Iwona Sójkowska, Beata Starosta
Korekta: Zuzanna Helis, Beata Antczak-Sabala, Katarzyna Kozak
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

Spis treści

Felieton

Jakość danych bibliograficznych – wymysł bibliotekarza czy wsparcie dla czytelnika? Felieton
Iwona Sójkowska, Beata Starosta
PDF
1-2

Artykuły

Marek Nahotko
PDF
1-29
Henryk Hollender, Agnieszka Janowska
PDF
1-16
Leszek Śnieżko
PDF
1-10
Krystyna Sanetra
PDF
1-18
Agnieszka Dwornik
PDF
1-12

Badania, teorie, opinie

Anna Małgorzata Kamińska
PDF
1-18
Łukasz Boeske
PDF
1-7

Sprawozdania

Deskryptory Biblioteki Narodowej. Dni Otwarte w BN – sprawozdanie
Magdalena Anna Prokopowicz
PDF
1-3