No 180 (2018)

Organizacje pozarządowe a biblioteki

Redaktor numeru: Bożena Bednarek-Michalska
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Izabella Milewska-Warta
Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

Spis treści

Felieton

Felieton
Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1

Artykuły

Tatiana Bryant, Jonathan O. Cain
PDF
1-4
Crystal Schimpf
PDF
1-6
Małgorzata Czapalska
PDF
1-4
Barbara Krywoszejew
PDF
1-5

Badania, teorie, opinie

Elżbieta Natalia Petrović
PDF
1-20

Sprawozdania

Maryna Mirosznyczenko, Ludmila Tepikina
PDF
1-5