No 182 (2018)

Użytkownik biblioteki i jego doświadczenia

Redaktor numeru: Lidia Derfert-Wolf, Agnieszka Wolańska
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Milena Śliwińska, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

Spis treści

Felieton

Jego oczekiwania. Jego życzenia. Jego pragnienia. Jego świat. Felieton o użytkownikach
Lidia Derfert-Wolf, Agnieszka Wolańska
PDF
1-2

Artykuły

Grażyna Łaciak, Monika Szuman, Mariusz Wijas
PDF
1-13
Rashmi Sinha
PDF
1-5
Marcin Karwowski
PDF
1-13
Natalia Gromow
PDF
1-6
Emilia Brzozowska-Szczecina
PDF
1-5
Paulina Milewska
PDF
1-8

Sprawozdania

XXXVI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteki medyczne wobec współczesnych wyzwań: otwarta nauka – otwarta przestrzeń”
Lidia Derfert-Wolf
PDF
1-5
UXLibs IV Sheffield 6–7 czerwca 2018 r., czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o użytkowniku, ale boimy się zapytać
Agnieszka Wolańska
PDF
1-8