No 185 (2019)

Systemy oceny i nagradzania bibliotekarzy

Redaktor numeru: Maciej Dynkowski
Korekta: Milena Śliwińska, Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk
Tłumaczenie: Agnieszka Brachfogel

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

Spis treści

Felieton

Felieton
Maciej Dynkowski
1

Artykuły

Małgorzata Dąbrowicz
PDF
1-13
Aneta Stańczak-Gąsiewska
PDF
1-10
Lidia Derfert-Wolf
PDF
1-9

Badania, teorie, opinie

Marta Urbaniec
PDF
1-5

Sprawozdania

“Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych” – sprawozdanie z Konferencji Naukowej
Aneta Marta Kowalska
PDF
1-8
Deskryptory Biblioteki Narodowej. Tytuły ujednolicone i serie - relacja ze szkolenia i wymiany doświadczeń
Michał Mirowski
PDF
1-8