No 187 (2019)

Bibliotekarz systemowy – „czy leci z nami pilot”?

Redaktorzy numeru: Joanna Broniarczyk, Aleksander Radwański
Korekta: Iwona Sójkowska, Beata Antczak-Sabala, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk
Tłumaczenie: Justyna Zawada

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

Spis treści

Felieton

Felieton
Aleksander Radwański
PDF
1

Artykuły

Magdalena Rowińska
PDF
1-8
Marcin Mystkowski
PDF
1-10
Aleksander Radwański
PDF
1-6
Mariusz Gabrysiak
PDF
1-3

Badania, teorie, opinie

Marzena Błaszczyńska, Karolina Bohdanowicz, Natalia Weronika Jeszke, Tomasz Parkoła
PDF
1-4

Sprawozdania

Sprawozdanie z I Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych Łódź, 12–14.06.2019 r.
Marta Dziewanowska-Pachowska
PDF
1-8