No 188 (2019)

Statystyki i analizy biblioteczne – nowe metody i narzędzia

Redaktor numeru: Lidia Derfert-Wolf
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Katarzyna Kozak, Izabella Milewska-Warta
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

Spis treści

Felieton

Na nowo o ilościowych analizach bibliotecznych – felieton
Lidia Derfert-Wolf
PDF
1

Artykuły

Aleksander Radwański
PDF
1-6
Katarzyna Falow, Elżbieta Kraszewska
PDF
1-9
Wiesława Budrowska, Magdalena Paul, Aldona Zawałkiewicz, Marcin Żynda
PDF
1-18

Badania, teorie, opinie

Aneta Stańczak-Gąsiewska
PDF
1-11

Sprawozdania

„Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego” – sprawozdanie z konferencji
Karolina Imiołek-Stachura, Justyna Stanek-Kapcia
PDF
1-8