No 189 (2019)

Wizje, trendy, perspektywy – czy to jeszcze biblioteka?

Redaktor numeru: Beata Antczak-Sabala, Marzena Marcinek
Korekta: Izabella Milewska-Warta, Milena Śliwińska, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

Spis treści

Felieton

Warsztat stolarski, pracownia krawiecka, spiżarnia... -– czy to jeszcze biblioteka?
Beata Antczak-Sabala, Marzena Marcinek
PDF
1-2

Artykuły

Marta Stąporek
PDF
1-9
Anna Miodyńska
PDF
1-4
Agnieszka Koszowska
PDF
1-11
Sabina Bienia
PDF
1-6

Badania, teorie, opinie

Marzena Marcinek, Iwona Sójkowska
PDF
1-6

Sprawozdania

Jolanta Szczepaniak
PDF
1-12
Sprawozdania z konferencji „Wyższa szkoła techniczna w Europie Środkowej i Wschodniej: geneza, teraźniejszość i perspektywy rozwoju”
Iwona Sójkowska, Maria Pawłowska
PDF
1-11
Sprawozdanie z XIX Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych "Polskie biblioteki i reszta świata"
Piotr Walasek
PDF
1-5