No 146 (2014)

Polskie zasoby otwarte – co mamy?

Redaktor numeru: Bożena Bednarek-Michalska
Korekta: Zuzanna Helis, Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Artykuły

Dagmara Sawicka
PDF
1-4
Marta Miś, Maria Świerżewska-Franczak
PDF
1-5
Karolina Grodecka
PDF
1-10
Anna Ewa Równy
PDF
1-9

Badania, teorie, opinie

Agnieszka Brachfogel
PDF
1-5
Roman Józef Dzięgielewski
PDF
1-10

Komunikaty

Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1

Sprawozdania

Sprawozdanie z Forum Bibliotekarzy w ramach II Zjazdu Niemcoznawców (2013)
Edyta Kotyńska
PDF
1-3