No 147 (2014)

Nowoczesne projekty bibliotek akademickich

Redaktor numeru: Milena Śliwińska, Bożena Bednarek-Michalska

Korekta: Milena Śliwińska, Zuzanna Helis, Izabela Milewska-Warta
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska


Spis treści

Felieton

Bożena Bednarek-Michalska, Milena Śliwińska
PDF
1

Artykuły

Iwona Monika Drabik, Rafał Kopaczka, Ilona Szczudło
PDF
1-8
Marta Kostecka
PDF
1-6
Marta Czyżak
PDF
1-4
Andrzej Kolmer
PDF
1-15
Agnieszka Anna Łakomy
PDF
1-7
Lucia Schoombee, Pieter Plessis du
PDF
1-23

Badania, teorie, opinie

Dagmara Sawicka
PDF
1-12
Renata Samotyj
PDF
1-12

Komunikaty

Agnieszka Goszczyńska
PDF
1-6

Sprawozdania

Dominik Woźniak
PDF
1-6