No 148 (2014)

Bibliotekarze – artyści, literaci, podróżnicy i …

Redaktor numeru: Bożena Grocholska, Joanna Broniarczyk
Korekta: Sylwia Wołek-Biernat, Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton wiosenny
Bożena Emilia Grocholska
PDF
1-2

Artykuły

Bartłomiej Antoni Bartelmus
PDF
1-11
Katarzyna Machcińska
PDF
1-8
Dominika Elsner
PDF
1-18
Renata Ciesielska-Kruczek
PDF
1-10
Krystyna Susabowska, Ewa Milińska, Joanna Barbara Broniarczyk
PDF
1-5

Badania, teorie, opinie

Barbara Maria Janczak
PDF
1-7

Komunikaty

Teresa Hackett
PDF
1-8