No 149 (2014)

Wokół czasopism naukowych

Redaktor numeru: Ewa Rozkosz, Bożena Bednarek-Michalska
Korekta: Izabella Milewska-Warta, Beata Antczak-Sabala, Sylwia Wołek-Biernat
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska


Spis treści

Felieton

Czasopisma naukowe – felieton wstępny
Ewa Aleksandra Rozkosz
PDF
1-2

Artykuły

Aneta Drabek
PDF
1-15
Aleksandra Zawadzka
PDF
1-8
Ewa Aleksandra Rozkosz
PDF
1-16

Badania, teorie, opinie

Zuza Wiorogórska
PDF
1-6
Rafał Marszałek
PDF
1-13

Sprawozdania

Cyfrowe wyzwania. Kompetencje Polaków w obliczu rozwoju nowych technologii
Justyna Jasiewicz
PDF
1-3