No 150 (2014)

Biblioteka – miejsce integracji i partycypacji społecznej

Redaktor numeru: Dorota Lipińska, Beata Antczak-Sabala

Korekta: Milena Śliwińska, Zuzanna Helis, Beata Antczak-Sabala
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska


Spis treści

Felieton

Felieton
Beata Antczak-Sabala, Dorota Lipińska
PDF
1-2

Artykuły

Magdalena Prokopowicz
PDF
1-7
Bogna Mrozowska
PDF
1-7
Wojciech Gach
PDF
1-5
Lidia Pietrowska
PDF
1-5

Badania, teorie, opinie

Anna Gogiel-Kuźmicka, Anna Sidorczuk
PDF
1-9

Komunikaty

Katarzyna Beata Pawluk
PDF
1-4

Sprawozdania

Kamila Lisiecka
PDF
1-3
Justyna Anna Sendecka
PDF
1-4
Joanna Radzicka
PDF
1-4

Wywiady

Marek Ospalski, Elżbieta Polakowska-Lesińska
PDF
1-3
Dorota Lipińska, Beata Antczak-Sabala, Monika Mieczkowska, Anna Klimczak
PDF
1-3