No 152 (2014)

Co łączy, a co dzieli instytucje GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea)?

Redaktor numeru: Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska

Korekta: Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska, Izabella Milewska-Warta
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska


Spis treści

Felieton

Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska
PDF
1-3

Artykuły

Marek Zieliński
PDF
1-13
Daria Cybulska
PDF
1-8
Lotte Belice Baltussen, Johan Oomen, Maarten Brinkerink, Maarten Zeinstra, Nikki Timmermans
PDF
1-27

Badania, teorie, opinie

Łukasz Jeszke, Natalia Jeszke
PDF
1-8
Sebastian Tempczyk
PDF
1-10

Sprawozdania

Lidia Derfert-Wolf
PDF
1-6