No 141 (2013)

Komiksy w bibliotekach

Redakcja numeru: Aleksander Radwański, Agnieszka Wolańska
Korekta: Zuzanna Helis, Sylwia Wołek-Biernat, Beata Antczak-Sabala
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton wstępny
Agnieszka Wolańska
PDF
1

Artykuły

Agata Sienkiewicz
PDF
1-11
Mirosław Garbacz
PDF
1-11
Rafał Wójcik
PDF
1-17
Michał Tomasz Jankowski
PDF
1-5
Katarzyna Bikowska
PDF
1-10

Badania, teorie, opinie

Bożena Bogdańska
PDF
1-4

Sprawozdania

Małgorzata Ewa Furgał
PDF
1-5
Joanna Radzicka
PDF
1-5
Urszula Knop, Barbara Barańska-Malinowska
PDF
1-7
Maria Garczyńska
PDF
1-3