No 135 (2012)

E-nauka — wyzwania dla bibliotek akademickich

Redaktor numeru: Bożena Bednarek-Michalska
Korekta: Zuzanna Helis, Katarzyna Kozak, Milena Śliwińska, Beata Antczak-Sabala
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk, Maciej Dynkowski

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton e-naukowy
Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1

Artykuły

Jeremy York
PDF
1-8
Steven J. Bell
PDF
1-7
Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1-8
Henryk Hollender
PDF
1-10
Aleksander Radwański
PDF
1-7

Badania, teorie, opinie

Łukasz Bejnar, Danuta Dudziak
PDF
1-7

Komunikaty

Dwa nowe naukowe czasopisma open access
Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1-2
Polskie repozytoria otwarte
Emilia Karwasińska
PDF
1-6

Sprawozdania

Program Erasmus i bibliotekarz, czyli słów kilka o harmonii funkcjo-nalności i formy fińskiego podwórka
Katarzyna Bilińska
PDF
1-6
Sprawozdanie z II. Krakowskiej Konferencji Bibliotek Naukowych „Długoterminowa archiwizacja polskiego dziedzictwa cyfrowego”
Sylwia Wołek-Biernat
PDF
1-3