No 134 (2012)

Polska oferta edukacyjna dla bibliotekarzy — stagnacja czy kreacja?

Redaktor numeru: Katarzyna Kozak
Korekta: Sylwia Wołek-Biernat, Beata Antczak-Sobala, Katarzyna Kozak
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton z troską w tle
Katarzyna Kozak
PDF
1-4

Artykuły

Justyna Maczuga
PDF
1-4
Beata Marek, Daria Gęsicka
PDF
1-9
Dominik Mirosław Piotrowski
PDF
1-13
Barbara Janczak
PDF
1-8

Badania, teorie, opinie

Agata Bożek, Lena Kamińska-Mazur
PDF
1-5
Małgorzata Janiak
PDF
1-13

Komunikaty

„Biblioteka i Edukacja” — nowe e-czasopismo
Ewa Piotrowska
PDF
1

Sprawozdania

Za wschodnią granicą, a prawie jak w domu — program Erasmus w Bibliotece Głównej Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina
Joanna Kawa
PDF
1-7
Kreatywni bibliotekarze — sprawozdanie z konferencji
Agnieszka Bogusz, Aneta Kowalska
PDF
1-6
Sprawozdanie z VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi (11–12 września 2012)
Beata Śliwińska
PDF
1-5
Konferencja Open Repositories 2012
Tomasz Parkoła
PDF
1-3