No 133 (2012)

Nowe technologie w edytorstwie

Redaktor numeru: Anna Komperda
Korekta: Zuzanna Helis, Beata Antczak-Sabala, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk, Maciej Dynkowski

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton wstępny
Anna Komperda
PDF
1

Artykuły

Ewa Jabłońska-Stefanowicz
PDF
1-8
Ewa Zagórska, Magdalena Zagrobelna
PDF
1-8
Violetta Lachowska
PDF
1-7
Hanna Kotowska
PDF
1-3
Anna Mieczkowska
PDF
1-5
Ewa Studzińska-Ferdynus
PDF
1-7
Agnieszka Jaśkiewicz
PDF
1-5

Badania, teorie, opinie

Małgorzata Janiak
PDF
1-7

Komunikaty

Dane naukowe: otwarty dostęp do wyników badań przyczyni się do zwiększenia potencjału innowacyjnego Europy. Komunikat prasowy. Bruksela, dnia 17 lipca 2012 r.
- Komisja Europejska
PDF
1-3

Sprawozdania

Sprawozdanie ze spotkania roboczego „Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT”, 23–24.05.2012, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Magdalena Rowińska, Magdalena Gołota-Majewska
PDF
1-3