No 131 (2012)

Biblioteki w literaturze i filmie

Redaktor numeru: Iwona Sójkowska, Anna Filipowicz
Korekta: Sylwia Wołek-Biernat, Zuzanna Helis, Izabella Milewska-Warta
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk, Maciej Dynkowski

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Biblioteki w literaturze i filmie: felieton wstępny
Iwona Sójkowska, Anna Filipowicz
PDF
1

Artykuły

Urszula Drogomirecka
PDF
1-19
Aleksandra Sidło
PDF
1-10
Agnieszka Wójcik
PDF
1-8
Milena M. Śliwińska
PDF
1-13
Joanna Polok
PDF
1-4
Aneta Kowalska
PDF
1-9
Caroline Ashen
PDF
1-3

Badania, teorie, opinie

Dorota Bednarczyk
PDF
1-10
Gail M. Staines
PDF
1-12
Hui-Lan H. Titangos, Deborah Jan
PDF
1-15

Sprawozdania

Sprawozdanie z warsztatów „Cyfryzacja w instytucjach kultury i jednostkach samorządu terytorialnego”, Wrocław 26-27 kwietnia 2012 r.
Aleksander Radwański
PDF
1-4