No 143 (2013)

Biblioteki szkolne

Redakcja numeru: Beata Łaszewska-Radwańska, Grażyna Lewandowicz-Nosal
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Katarzyna Kozak, Sylwia Wołek-Biernat, Izabella Milewska-Warta
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Grażyna Lewandowicz-Nosal, Beata Łaszewska-Radwańska
PDF
1-2

Artykuły

Elżbieta Kowalewska
PDF
1-3
Bogumiła Staniów
PDF
1-6
Beata Emilia Łaszewska-Radwańska
PDF
1-8
Renata Kosak
PDF
1-8
Grażyna Lewandowicz-Nosal
PDF
1-10

Komunikaty

Anna Agnieszka Marcol
PDF
1-3
Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1-3

Sprawozdania

Edyta Kotyńska
PDF
1-4
Maria Pawłowska
PDF
1-8