No 144 (2013)

Dorobek naukowców – narzędzia rejestracji i oceny

Redaktor numeru: Marzena Marcinek, Lidia Derfert-Wolf
Korekta: Zuzanna Helis, Sylwia Wołek-Biernat, Izabella Milewska-Warta
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton "bibliometryczny"
Lidia Derfert-Wolf, Marzena Marcinek
PDF
1

Artykuły

Piotr Nowak
PDF
1-10
Anna Maria Komperda
PDF
1-12
Małgorzata Rychlik
PDF
1-10
Ewa Aleksandra Rozkosz
PDF
1-8
Magdalena Bemke-Świtilnik
PDF
1-12

Badania, teorie, opinie

Małgorzata Serafin
PDF
1-10
Edyta Kołodziejczyk
PDF
1-11

Sprawozdania

Sprawozdanie z wolontariatu w Bibliotece Politechniki Krakowskiej
Karolina Sowijak
PDF
1-3