No 145 (2013)

Wykluczenie informacyjne

Redaktor numeru: Iwona Sójkowska
Korekta: Zuzanna Helis, Sylwia Wołek-Biernat, Izabella Milewska-Warta
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Wykluczenie informacyjne – felieton wstępny
Iwona Sójkowska
PDF
1-2

Artykuły

Aleksandra Marciniak
PDF
1-8
Małgorzata Kurowska
PDF
1-9
Małgorzata Dudziak-Kowalska, Barbara Janczak
PDF
1-16
Iwona Sójkowska
PDF
1-6
Aleksander Radwański
PDF
1-5

Komunikaty

Koziołki rozdane. 20. Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego już za nami
Mariola Talewicz
PDF
1-7

Sprawozdania

Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1-9

Polemiki

Anna Stolarczyk
PDF
1-2