No 139 (2013)

Akcje bibliotek

Redakcja numeru: Katarzyna Kozak, Joanna Broniarczyk
Korekta: Katarzyna Kozak, Sylwia Wołek-Biernat, Izabella Milewska-Warta
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk, Maciej Dynkowski

Redaktor naczelna Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton na opak
Katarzyna Kozak, Joanna Broniarczyk
PDF
1-2

Artykuły

Ewa Kołomecka
PDF
1-5
Michał Witak
PDF
1-8
Katarzyna Herzberg
PDF
1-6
Katarzyna Czaplińska-Białecka
PDF
1-13
Katarzyna Ziętal
PDF
1-5

Badania, teorie, opinie

Alicja Raczek
PDF
1-3
Paulina Milewska
PDF
1-13
Aneta Kowalska
PDF
1-6
Edyta Kołodziejczyk
PDF
1-11

Komunikaty

Agnieszka Dec-Michalska
PDF
1
Joanna Radzicka
PDF
1-3

Sprawozdania

Choinka BiblioTechniczna — wspólne świętowanie
Aneta Kowalska
PDF
1-8