Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 178 (2018): Biblioteki i bibliotekarze w mediach społecznościowych #biblioteque. Francuskie biblioteki na Instagramie Abstrakt   PDF
Beata Demby
 
No 178 (2018): Biblioteki i bibliotekarze w mediach społecznościowych #bookstagram Abstrakt   PDF
Honorata Wolna
 
No 178 (2018): Biblioteki i bibliotekarze w mediach społecznościowych #Felieton #Biblioteki #Bibliotekarze #MediaSpołecznościowe Szczegóły   PDF
Justyna Zawada, Milena Śliwińska
 
No 178 (2018): Biblioteki i bibliotekarze w mediach społecznościowych 10 lat bloga BGPW Abstrakt   PDF
Maria Miller-Jankowska, Iwona Moroń-Chmielarska, Agnieszka Nejman
 
No 151 (2014): Archiwa prywatne i społeczne jako składnik dziedzictwa narodowego 103. Kongres Bibliotekarzy Niemieckich – Brema, 2014 Abstrakt   PDF
Edyta Kotyńska, Henryk Hollender
 
No 145 (2013): Wykluczenie informacyjne 10th Anniversary of the Berlin Declaration. 11. Berlińska Konferencja Open Access — sprawozdanie Abstrakt   PDF
Bożena Bednarek-Michalska
 
No 136 (2012): Małe biblioteki w globalnej wiosce 2500 km od domu — sprawozdanie z miesięcznej praktyki w Stavropolu Szczegóły   PDF
Olga
 Schabowicz
 
No 158 (2015): Polscy bibliotekarze w zagranicznych mediach 2nd International Staff Training Week in Emden&Leer Szczegóły   PDF
Monika Maria Sączewska-Trawicka
 
No 155 (2015): Elektroniczna przestrzeń kultury i bibliotek Academica naprawdę Szczegóły   PDF
Katarzyna Ślaska
 
No 155 (2015): Elektroniczna przestrzeń kultury i bibliotek ACADEMICA – głos w dyskusji Szczegóły   PDF
Iwona Sójkowska
 
No 155 (2015): Elektroniczna przestrzeń kultury i bibliotek Academica – polemika z polemiką Abstrakt   PDF
Aleksander Radwański
 
No 154 (2014): Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych Academica – wypożyczyć, nie wypożyczyć, oto jest pytanie? Abstrakt   PDF
Bożena Bednarek-Michalska, Lidia Derfert-Wolf
 
No 135 (2012): E-nauka — wyzwania dla bibliotek akademickich Aktualna oferta zagranicznych książek elektronicznych a potrzeby bibliotek akademickich Abstrakt   PDF
Łukasz Bejnar, Danuta Dudziak
 
No 150 (2014): Biblioteka – miejsce integracji i partycypacji społecznej Aktywna Biblioteka Abstrakt   PDF
Lidia Pietrowska
 
No 176 (2017): Ewaluacja nauki w Polsce Analiza bibliometryczna indywidualnego dorobku naukowego a Rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Abstrakt   PDF
Małgorzata Szymańska, Monika Musiatowicz, Magdalena Kosalska
 
No 130 (2012): Bibliometria w bibliotekach Analizy bibliometryczne w Bibliotece Politechniki Białostockiej Abstrakt   PDF
Anna Sidorczuk
 
No 178 (2018): Biblioteki i bibliotekarze w mediach społecznościowych Andy Priestner (red.). User experience in libraries : yearbook 2017. Cambridge : UX in Libraries, 2017. ISBN: 978-1981635573 Szczegóły   PDF
Agnieszka Wolańska
 
No 173 (2017): Biblioteki naukowe: oczekiwania naukowców a oferta bibliotek Aplikacje mobilne pomiędzy regałami Abstrakt   PDF
Łukasz Boeske
 
No 150 (2014): Biblioteka – miejsce integracji i partycypacji społecznej Architektura bibiotek akademickich - od czasów starożytnych po czasy współczesne Abstrakt   PDF
Anna Gogiel-Kuźmicka, Anna Sidorczuk
 
No 183 (2018): Współpraca bibliotek z naukowcami Archiwa webu otwarte na współpracę z użytkownikami? Abstrakt   PDF
Marcin Wilkowski
 
No 172 (2017): Archiwizacja internetu Archiwizacja internetu jako usługa naukowa Abstrakt   PDF
Anna Kugler, Tobias Beinert, Astrid Schoger
 
No 172 (2017): Archiwizacja internetu Archiwizacja internetu – wnioski i rekomendacje z kilku raportów Abstrakt   PDF
Lidia Derfert-Wolf
 
No 151 (2014): Archiwa prywatne i społeczne jako składnik dziedzictwa narodowego Archiwum społeczne a lokalna społeczność w Raszynie Abstrakt   PDF
Łukasz Żywulski
 
No 138 (2013): Wyzwania prawne dla bibliotek Aspekt organizacyjno-prawny elektronicznych usług bibliotecznych na przykładzie wdrożeń aplikacji pakietu LIBSMART Abstrakt   PDF
Piotr Karwasiński
 
No 140 (2013): Biblioteki uczelni niepublicznych i ich problemy Awans zawodowy pracownika biblioteki niepaństwowej szkoły wyższej. Problemy prawne i organizacyjne Abstrakt   PDF
Aleksandra Marciniak
 
1 - 25 z 579 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>