Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 177 (2017): Surowe dane badawcze Dlaczego przychodzą? Biblioteka jako miejsce i marka. Abstrakt   PDF
Christian Ulrich Lauersen
 
No 184 (2019): Użytkownicy zagraniczni w bibliotekach Do you speak library? Oferta Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie dla użytkowników zagranicznych Abstrakt   PDF
Lilianna Nalewajska
 
No 177 (2017): Surowe dane badawcze Dobre praktyki publikowania danych badawczych Abstrakt   PDF
Anna Małgorzata Kamińska
 
No 174 (2017): Współpraca bibliotek Dokk1: Współtworzenie jako nowy sposób pracy w bibliotekach Abstrakt   PDF
Sidsel Bech-Petersen
 
No 182 (2018): Użytkownik biblioteki i jego doświadczenia Doświadczenia użytkowników Biblioteki Głównej AGH w Krakowie w świetle badań satysfakcji Abstrakt   PDF
Grażyna Łaciak, Monika Szuman, Mariusz Wijas
 
No 175 (2017): Małe biblioteki - liderzy zmian Dowartościowanie partnera to interes obu stron Abstrakt   PDF
Grażyna Paździorny
 
No 181 (2018): Zarządzanie bibliotekami - aspekty prawne Dozwolony użytek publiczny w działalności bibliotek Abstrakt   PDF
Joanna Lassota
 
No 160 (2015): Po co bibliotekom normalizacja? Drugie życie biblioteki Abstrakt   PDF
Anna Karczewska
 
No 135 (2012): E-nauka — wyzwania dla bibliotek akademickich Dwa nowe naukowe czasopisma open access Szczegóły   PDF
Bożena Bednarek-Michalska
 
No 179 (2018): Dane bibliograficzne – jakość, trendy Dystrybucja metadanych bibliograficznych na świecie – źródła, sposoby pozyskiwania, problemy (wybrane aspekty praktyczne) Abstrakt   PDF
Agnieszka Dwornik
 
No 151 (2014): Archiwa prywatne i społeczne jako składnik dziedzictwa narodowego Działalność archiwów społecznych na przykładzie Archiwum Akt Nowych Abstrakt   PDF
Jan Annusewicz
 
No 170 (2016): Platformy usług bibliotecznych Działalność Biblioteki Instytutu Technologii Drewna Abstrakt   PDF
Ewa Tomaszewska, Ewa Wawrzynkiewicz, Anna Gałecka
 
No 153 (2014): Edukacja i rozwój osobisty bibliotekarzy Działalność Biblioteki Wydziału FCT Nowego Uniwersytetu Lizbońskiego (Faculdade de Ciȇncias e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa) Abstrakt   PDF
Kinga Elżbieta Kuligowska
 
No 167 (2016): Impresariat w bibliotece, czyli organizacja imprez i wydarzeń Działalność edukacyjno-kulturalna bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego Abstrakt   PDF
Karina Olesiak
 
No 160 (2015): Po co bibliotekom normalizacja? Działalność normalizacyjna Komitetu Technicznego 242 ds. Informacji i Dokumentacji Abstrakt   PDF
Anna Marsula
 
No 170 (2016): Platformy usług bibliotecznych Działalność wojskowych bibliotek i ośrodków informacji naukowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Abstrakt   PDF
Anita Nowińska, Izabela Dobrowolska
 
No 130 (2012): Bibliometria w bibliotekach Działania bibliotek na rzecz parametryzacji uczelni Seminarium grupy bibliotek POLBIT Szczegóły   PDF
Anna Tonakiewicz-Kołosowska
 
No 169 (2016): Serwisy i kompetencje dziedzinowe w bibliotekach Działania bibliotekarzy i bibliotek wspierające osoby bezrobotne i poszukujące pracy Abstrakt   PDF
Magdalena Paul
 
No 154 (2014): Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych Długoterminowe przechowywanie cyfrowego dziedzictwa kulturowego Abstrakt   PDF
Tomasz Parkoła
 
No 170 (2016): Platformy usług bibliotecznych EBSCO wspiera nowy projekt open source Abstrakt   PDF
Marshall Breeding
 
No 134 (2012): Polska oferta edukacyjna dla bibliotekarzy — stagnacja czy kreacja? Edukacja informacyjna użytkowników w bibliotekach polskich uczelni technicznych (w świetle badań ankietowych) Abstrakt   PDF
Barbara Janczak
 
No 183 (2018): Współpraca bibliotek z naukowcami Efektywna współpraca naukowców i bibliotekarzy – marzenie czy realna szansa? Szczegóły   PDF
Marzena Marcinek
 
No 138 (2013): Wyzwania prawne dla bibliotek Egzemplarz obowiązkowy na przestrzeni wieków Abstrakt   PDF
Magdalena Gomułka
 
No 145 (2013): Wykluczenie informacyjne E-integracja czy e-wykluczenie? Krakowskie środowisko emerytowanych bibliotekarzy i świat nowych technologii informacyjnych (wyniki badań ankietowych) Abstrakt   PDF
Małgorzata Dudziak-Kowalska, Barbara Janczak
 
No 139 (2013): Akcje bibliotek Ekslibris — miniaturowe dzieło sztuki. O graficznych znakach własnościowych i działalności Warszawskiej Galerii Ekslibrisu Abstrakt   PDF
Michał Witak
 
126 - 150 z 564 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>