Historia czasopisma

Wydawnictwa Zwarte Stowarzyszenia EBIB ukazują się w postaci elektronicznej od roku 2005 na wolnych licencjach CC BY-SA.